VALG 2015

KANDIDATER TIL VALGET 201

Kandidater valg 2015

Fra venstre: Tonje Kristiansen Marken, Sigbjørn Kvistad, Bente Bjerknes, Øyvind Refvik og Merethe Solberg

1.kandidat Bente Bjerknes:

IMG_4594

Bente Bjerknes (61) er bosatt i N. Frogn. Hun arbeider som familieterapeut. Hun er medlem av kommunestyre og formannskap og er representant til Kommunenes Sentralforbund (KS). Hun ble første gang valgt inn i kommunestyret i 1999. Hun har tidligere arbeidet som generalsekretær, vært leder av Frogn Forliksråd, landsstyreleder i Kirkens Familievern og styreleder ved Kirkens Familiekontor, Follo. Bente er spesielt opptatt av kultur, fysisk og psykisk helse, vern av Gamle Drøbak, miljøvern og de eldres situasjon.

KrF vil: • Styrke kommunens helsesøstertilbud, utvide familieteamet og gi utvidet tilbud om foreldre/samlivskurs • Øke kompetansen og antall ansatte i hjemmesykepleien og på sykehjemmene • Ruste opp scenen i Badeparken.

2.kandidat Merethe Solberg:

Merethe Solberg

Merethe Solberg (53) er født og oppvokst i Drøbak. Hun jobber som resepsjonist og regnskapsmedarbeider. Hun er 1.vara til kommunestyret og fast medlem av hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur. Hun sitter i styret til Follo Kvalifiseringssenter. Merethe er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår: kampen mot mobbing, styrking av psykisk helse, skape gode møteplasser.

KrF vil: • Opprettholde nåværende struktur i barnehage og skole og styrke kvaliteten • Intensivere arbeidet mot mobbing og urettferdighet på alle arenaer • Styrke kommunens tilbud til mennesker som opplever psykiske problemer.

 

3.kandidat Sigbjørn Kvistad:

Sigbjørn Kvistad

Sigbjørn Kvistad (75) er Sunnmøring, bosatt i Drøbak. Som aktiv pensjonist er han engasjert som konsulent innen organisasjons og stabsutvikling. Han er medlem av kommunestyret og kontrollutvalget, og er kommunens representant i Frogn Kirkelig Fellesråd. Han er spesielt opptatt av effektiv forvaltning, klima og miljø og næringsutvikling.

KrF vil: • Etablere nytt akvarium på Sjøtorget • Utvikle samarbeidet med Frogn Næringsråd og etablere en egen funksjon/stilling med ansvar for kommunens næringsutvikling • At kommunen fremstår som en attraktiv arbeidsgiver og at ansatte får gode arbeidsforhold med mulighet for kompetanseutvikling.

 

4.kandidat: Tonje Kristiansen Marken:

IMG_4590

Tonje Kristiansen Marken (43) er født i Drøbak og godt kjent i kommunen. Hun har 20 års erfaring som sykepleier. Nå er hun engasjert i eiendomsbransjen. Helt siden ungdomstiden har hun vært aktiv i frivillig arbeid i ulike sammenhenger. Tonje er pastor i Hope Follo Kristne Menighet. Hun er spesielt opptatt av trygghet for alle, samfunnsutvikling, infrastruktur og kommunesammenslåing.

 

KrF vil: • Legge til rette for boligutbygging i sammenheng med god infrastruktur og grønne lunger • Delta aktivt i prosessen med kommunestruktur og legge til rette for en rådgivende folkeavstemning.

5.kandidat: Øyvind Refvik:

IMG_4586

Øivind Refvik (41) er oppvokst på Vestlandet. Han jobber som ungdomsprest i Den norske kirke i Frogn. Øivind er opptatt av barn- og unges oppvekstsvilkår, barnehage og skole, samt miljø.

 

KrF vil: • Arbeide for et trygt skole og oppvekstmiljø • At kommunens bilpark, ved fornyelse av leasingavtaler, byttes ut med mer miljøvennlige kjøretøy • At el-sykler og vanlige sykler plasseres strategisk, og er tilgjengelige for kommunalt ansatte, innbyggere og besøkende.

 

VALGLISTE

1. Bente Bjerknes (1953) 2. Merethe Solberg (1962) 3. Sigbjørn Kvistad (1939) 4. Tonje Kristiansen Marken (1972) 5. Øivind Refvik ( 1974) 6. Vera Olsnes (1940) 7. Leif Ansgar Andersen (1937) 8. Else Rytter Johansen (1957) 9. Einar Berger (1949) 10. Yulianna Svenning (1976) 11. Reidar Finsrud (1946) 12. Margareth Sebesta (1969) 13. Øivind Berger (1956) 14. Bjørg Andersen (1941) 15. Jan Egil Solberg (1954) 16. Thorbjørn Bøhlerengen (1936)