Frogn Kristelig Folkeparti

Æres den som æres bør!

En by må bygges for begge hjernehalvdeler, både den nostalgiske og den rasjonelle, sa arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn under et folkemøte i Drøbak kino i 2014. Den målsettingen er gjennomført ved ombyggingen av Torget...

KrFs svarer Pickwick-klubben: Arbeidet er igang

Drøbak Pickwick klubb har utfordret KrF på oppfølging av valgprogrammet. Det er bra. I Amta 26. oktober etterspør de spesielt hva vi har gjort for å følge opp vårt valgløfte om en næringssjef. KrF...

Et håndslag til frivilligheten

Frogn har et mangfold av ulike aktører som på  hver sin måte bidrar til fellesskap, kreativitet og god folkehelse. Mange frivillige lag og foreninger har begrensede økonomiske ressurser. Aktivitetene dekkes primært gjennom medlemskontingent. Det...

Om «å kappe land»

Blylaget Vel har bedt kommunestyrene i Nesodden og Frogn om å vurdere grensejustering med ønske om at deler av Blylaget skal bli en del av Nesodden. Dette er et legitimt ønske. Vedtak i Nesoddens...