Frogn Kristelig Folkeparti

Et håndslag til frivilligheten

Frogn har et mangfold av ulike aktører som på  hver sin måte bidrar til fellesskap, kreativitet og god folkehelse. Mange frivillige lag og foreninger har begrensede økonomiske ressurser. Aktivitetene dekkes primært gjennom medlemskontingent. Det...

Om «å kappe land»

Blylaget Vel har bedt kommunestyrene i Nesodden og Frogn om å vurdere grensejustering med ønske om at deler av Blylaget skal bli en del av Nesodden. Dette er et legitimt ønske. Vedtak i Nesoddens...

Takk til Frognmarkas venner!

I disse dager inviterer Rådmannen til Temadiskusjon om tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø. Jo mer jeg leser, jo mer imponert blir jeg over innsatsen og engasjementet til Frognmarkas venner.  Forslagene de fremmer er...