Frogn Kristelig Folkeparti

Stå-på-prisen 2016 til Pål Mørk!

Kultursjef i Frogn kommune, Pål Mørk, ble hedret med KrFs pris for ekstraordinær innsats denne helgen. Artikkel av Marte Marie Frisell – Først ble jeg veldig overrasket. Det kom litt bardust på, sier Pål...

Omsorg for alvorlig syke og døende

I kommunestyremøtet 12. Desember fremmer KrF et forslag om at rådmannen utreder hvordan Frogn kommune kan legge til rette for et palliativt ambulant team, gjerne i samarbeid med andre kommuner. Det håper vi et samlet...

Æres den som æres bør!

En by må bygges for begge hjernehalvdeler, både den nostalgiske og den rasjonelle, sa arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn under et folkemøte i Drøbak kino i 2014. Den målsettingen er gjennomført ved ombyggingen av Torget...