Frogn Kristelig Folkeparti

Om «å kappe land»

Blylaget Vel har bedt kommunestyrene i Nesodden og Frogn om å vurdere grensejustering med ønske om at deler av Blylaget skal bli en del av Nesodden. Dette er et legitimt ønske. Vedtak i Nesoddens...

Takk til Frognmarkas venner!

I disse dager inviterer Rådmannen til Temadiskusjon om tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø. Jo mer jeg leser, jo mer imponert blir jeg over innsatsen og engasjementet til Frognmarkas venner.  Forslagene de fremmer er...