Frogn Kristelig Folkeparti

Omsorg for vårt felles hjem.

Omtrent 50 mennesker hadde funnet veien til Frogn Rådhus da Frogn KrF avholdt sitt klimamøte onsdag kveld. Sr. Katarina var først på banen med et tankevekkende innlegg. Med utgangspunkt i Pavens Laudato si utfordret...

Min røde knapp

Ikke så sjeldent får jeg spørsmål om min røde knapp – den som lyser opp på jakkeslaget og vekker oppmerksomhet. I januar 2013 lanserte Sanitetskvinnene i samarbeid med syv andre organisasjoner Rød knapp-kampanjen «Stopp...

Globale utfordringer – lokale forpliktelser

Klimaendringene påvirker oss alle. I desember 2015 signerte Norge Paris-avtalen som forplikter stater til å ta ansvar, men hvordan påvirkes vi her i lokalmiljøet? Hva kan vi gjøre for å håndtere disse utfordringene? Frogn...