Frogn Kristelig Folkeparti

Min røde knapp

Ikke så sjeldent får jeg spørsmål om min røde knapp – den som lyser opp på jakkeslaget og vekker oppmerksomhet. I januar 2013 lanserte Sanitetskvinnene i samarbeid med syv andre organisasjoner Rød knapp-kampanjen «Stopp...

Globale utfordringer – lokale forpliktelser

Klimaendringene påvirker oss alle. I desember 2015 signerte Norge Paris-avtalen som forplikter stater til å ta ansvar, men hvordan påvirkes vi her i lokalmiljøet? Hva kan vi gjøre for å håndtere disse utfordringene? Frogn...

Oscarsborgfergen

KrF har på ulike måter engasjert seg sterkt  for at Oscarsborgbåten gjenopptar regelmessige anløp mellom Oscarsborg og Sjøtorget, og ikke bare til Sundbrygga slik det har vært i perioden Sjøtorget har vært stengt.  »...

Stå-på-prisen 2016 til Pål Mørk!

Kultursjef i Frogn kommune, Pål Mørk, ble hedret med KrFs pris for ekstraordinær innsats denne helgen. Artikkel av Marte Marie Frisell – Først ble jeg veldig overrasket. Det kom litt bardust på, sier Pål...