Frogn Kristelig Folkeparti

Omsorg for alvorlig syke og døende

I kommunestyremøtet 12. Desember fremmer KrF et forslag om at rådmannen utreder hvordan Frogn kommune kan legge til rette for et palliativt ambulant team, gjerne i samarbeid med andre kommuner. Det håper vi et samlet...

Æres den som æres bør!

En by må bygges for begge hjernehalvdeler, både den nostalgiske og den rasjonelle, sa arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn under et folkemøte i Drøbak kino i 2014. Den målsettingen er gjennomført ved ombyggingen av Torget...

KrFs svarer Pickwick-klubben: Arbeidet er igang

Drøbak Pickwick klubb har utfordret KrF på oppfølging av valgprogrammet. Det er bra. I Amta 26. oktober etterspør de spesielt hva vi har gjort for å følge opp vårt valgløfte om en næringssjef. KrF...

Et håndslag til frivilligheten

Frogn har et mangfold av ulike aktører som på  hver sin måte bidrar til fellesskap, kreativitet og god folkehelse. Mange frivillige lag og foreninger har begrensede økonomiske ressurser. Aktivitetene dekkes primært gjennom medlemskontingent. Det...