Frogn Kristelig Folkeparti

KrF – gjør hverdagen litt lettere

1. september hadde Amta en oversikt over hvilke partier velgerne kan stemme på. Amta refererer det enkelte partis verdigrunnlag. Det er viktig. Like viktig er det å kjenne til konsekvensene av verdigrunnlaget, og hvilke...

Krever ny plan for psykisk helse

Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet for tidlig. Det trengs en ny plan med øremerkede midler til forebygging og behandling, inntil disse helsetjenestene har nådd et godt nok nivå. Dette må samordnes ved at...

Mange vil dø hjemme

Vi trenger bedre tilbud til alvorlig syke og døende mennesker som ønsker å dø hjemme. Akershus KrF vil utarbeide en overordnet tenkning som på en god måte ivaretar alvorlig syke og døende, fysisk, psykisk...