Frogn Kristelig Folkeparti

Trafikksikkerhet i Jørnsebakken

Kommunestyret har nettopp behandlet sak om trafikksikkerhet i Jørnsebakken, Batteriveien, Solveien og Sagaveien. Saken om Batteriveien, Solveien og Sagaveien ble med et knapt flertall sendt tilbake til rådmannen for videre utredning. Dette med bakgrunn...

Nytt rådhus?

5. September 2018 drøftet formannskapet behovet for å utrede bygging av nytt rådhus. Det var ordfører som hadde bedt rådmannen fremme saken. Det er ingen tvil om at det er utfordrende å huse en...

Mitt naive nyttårsønske

Nesten daglig møter jeg mennesker som føler seg ensomme og alene. Smerten er eksistensiell og reell. Mennesket ER alene. Vi kan dele mye, men dypest sett er det ikke mulig å dele fullt ut...