Tror de pårørende er skuffet

Artikkel av Pål Brikt Olsen, Amta.no Flere alternativer foreligger, og Kristelig Folkeparti foreslo i 2014 at kommunestyret skulle låne flere millioner kroner for å realisere det hele før 9. april 2015. Det skjedde ikke....