Frogn Kristelig Folkeparti

DFI som samfunnsaktør

De fleste som VIL vite, vet at frivillige organisasjoner er selve samfunnslimet. Problemet er at det ofte blir så selvfølgelig, at det ender opp som nettopp det. En selvfølge. Det glemmes at bak det...

Byggesak i Frogn

Rådmannen og hans stab har fått mye pepper i media for sendrektighet i plan og byggesaker. Misnøyen har vart over år. Det er ikke vanskelig å forstå frustrerte og sinte utbyggere som må vente,...