Frogn Kristelig Folkeparti

Bente er i riktig parti!

Amta har både i sin leder og redaksjonelt 10. juli interessante situasjonsbeskrivelser og spådommer for fordeling av toppvervene i Frogn og Nesodden kommune etter høstens valg. En av konklusjonene er at om det hadde...

Frogn KrF vil lytte og ta folk på alvor!

Frogn KrF har gjennom flere år invitert seg selv til «lyttemøter» med ulike lag, foreninger og organisasjoner. Dette har vi gjort fordi vi ønsker å være i dialog med og bli kjent med innbyggerne...

Tjenlig og Moderne kommunal forvaltning i praksis.

Noen folkevalgte tror at dess flere folkevalgte organer, dess bedre demokrati. Det er oftest ikke  resultatet. Snarere tvert i mot. I mange sammenhenger betyr oppsplitting i flere organer rollesammenblandinger, tidsspille og ansvarspulverisering. For publikum...

Er stort alltid best? – KrF og kommunereformen.

KrFs representanter har deltatt aktivt i arbeidsgruppen som har forberedt høringen angående kommunereformen. Administrasjonen har gjort et grundig arbeid, og har vurdert ulemper og fordeler med utgangspunkt i 4 kriterier: Frogn kommune som samfunnsutvikler,...