Frogn Kristelig Folkeparti

Barndommen varer i generasjoner.

De aller fleste barn og unge i Frogn har det bra, men ikke alle. Årsakene kan være forskjellige og sammensatte. Noen familier er lavinntektsfamilier, har samlivsproblemer eller sliter med langvarig sykdom, andre strever med...

Frogn KrF er klimaoptimister!

Vi i Frogn KrF er klimaoptimister! Det har skjedd en rivende utvikling innenfor solenergi de siste årene. Solceller er så effektive og billige at de kan konkurrere med alle andre energikilder i verden, sa...

Pickwick-klubbens “Himmelske” KrF-program

Takk til Pickwick-klubben for god anmeldelse av Frogn KrFs valg program! Nå mangler bare terningkastet. Vi mener jo selv at programmet er helhetlig og dekker overordnede løsninger for de viktigste samfunnsoppgavene i de kommende...

Frogn KrFs Oppskrift for god kommuneforvaltning.

Målsettingen for kommunal forvaltning har som hovedsak kostnadseffektiv tjenesteproduksjon av høy kvalitet, yte optimal servise for innbyggerne, spare ressurser, økonomi og personell. Utøve saksbehandling i samsvar med lover og forskrifter uten unødvendig og langvarig...