Frogn Kristelig Folkeparti

Skole- og oppvekst, en hjertesak!

Frogn KrF er opptatt av høy kvalitet i barnehage og skole, og vil være en garantist for dette. Vi har kjempet for å skjerme små enheter i barnehagen, og ønsker ingen endring i strukturen....

Det var en gang…

Noen som bodde litt for seg selv, inne i en stor skog. De var ikke så mange, omtrent 100 sjeler vil jeg tro, som ønsket å fikse litt på hyttene sine slik at de...

Vi er søndagsoptimister i Frogn KrF !

Selv om både Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og et flertall fra Venstre i Frogn ikke stemte for KrFs forslag om å ikke tillate søndagsfrie butikker utover de som kan ha åpent i dag, tror vi...