Frogn Kristelig Folkeparti

Frogn KrF er klimaoptimister!

Vi i Frogn KrF er klimaoptimister! Det har skjedd en rivende utvikling innenfor solenergi de siste årene. Solceller er så effektive og billige at de kan konkurrere med alle andre energikilder i verden, sa...

Pickwick-klubbens «Himmelske» KrF-program

Takk til Pickwick-klubben for god anmeldelse av Frogn KrFs valg program! Nå mangler bare terningkastet. Vi mener jo selv at programmet er helhetlig og dekker overordnede løsninger for de viktigste samfunnsoppgavene i de kommende...

Frogn KrFs Oppskrift for god kommuneforvaltning.

Målsettingen for kommunal forvaltning har som hovedsak kostnadseffektiv tjenesteproduksjon av høy kvalitet, yte optimal servise for innbyggerne, spare ressurser, økonomi og personell. Utøve saksbehandling i samsvar med lover og forskrifter uten unødvendig og langvarig...

«At du gidder!»

Det hender jeg får en sånn kommentar i forhold til mitt politiske engasjement. Hvorfor er så jeg en engasjert lokalpolitiker og trofast KrF-velger? For meg handler det om at jeg er så utrolig glad...