Frogn Kristelig Folkeparti

Skaubygda på kartet!

Frogn KrF vil fortsatt bidra til å sette Nordre Frogn og Skaubygda på kartet. Vårt viktigste bidrag har vært fokuset på utarbeidelse av en kommunedelplan for Nordre Frogn. Kommunedelplanen legges ut til offentlig høring...

Frogn KrF følger opp!

Amtas leder, 7. sept. 2015.  Under debatten på Frogn vgs. tok KrF til orde for å gjennomføre Lions program «Det er ditt valg» i Frogn skolen. Vi har nå vært i kontakt med Lions,...