Frogn Kristelig Folkeparti

Om politireformen og Øst politidistrikt

I likhet med politimester Arne Jørgen Olafsen er Frogn KrF bekymret for forslaget til plassering av hovedsete for det nye Øst politidistrikt. (Romerike, Follo og Østfold.) Som kjent har politidirektoratet foreslått å legge hovedsetet...

Se hverandre- kast maska!

Verdensdagen for psykisk helse ble etablert i 1992, da World Federation for Mental Health (WFMH) lanserte 10. oktober som en dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Siden 2003 har...

Oppfordring!

Ved kommunevalget for 4 år siden fikk både Merethe Solberg og Bente Bjerknes mange “slengere”. Det opplevde de som en stor tillitserklæring og oppmuntring. Ja, de fikk så mange at om dette hadde vært...

Frogmarka Venners Turmarsj – og søndagsfri

Frogmarkas Venners Turmarsj – og søndagsfri Frogn KrF har hatt lyttemøte med ressurspersoner i Frognmarkas Venner. Vi har visst en del om organisasjonen før, men nå har vi virkelig bakgrunn for å forstå for en fantastisk...