Frogn Kristelig Folkeparti

Til beste for Frognsamfunnet

I leserinnlegg i Amta 28.desember 2015 ivrer Aasmund Berg for at det nye flerbrukshuset  skal bli “morgendagens aktivtetssenter” i Frogn. Det er et ønske KrF bifaller fullt og helt. Vi håper at det nye...

Svar til Tom Ullsgård

Dette mener KrF! Takk til Tom Ullsgård for spørsmålene han stiller i Amta 5. Jan. 2015. KrF er positive til flyktninger og etablering av mottak i Frogn. Vi er svært opptatt av at Frogn...

Jeg husket feil – det beklager jeg!

Som gruppelederne i H og Ap har påpekt, er det formannskapets innstilling til budsjett og handlingsprogram som skal ligge ute til offentlig høring i 14. dager, ikke partienes endringsforslag. Dette ble jeg gjort kjent...

Sier ja til flere flyktninger.

Artikkel lånt av Amtas Marte Marie Frisell; Nesodden og Frogn kommune bedt om de kan bidra med økt bosetting i 2016. Behovet for bosetting av flyktninger i norske kommuner har økt med nesten 30 prosent...