Frogn Kristelig Folkeparti

Et håndslag til frivilligheten

Frogn har et mangfold av ulike aktører som på  hver sin måte bidrar til fellesskap, kreativitet og god folkehelse. Mange frivillige lag og foreninger har begrensede økonomiske ressurser. Aktivitetene dekkes primært gjennom medlemskontingent. Det...

8.mars – Kvinnedagen!

Kvinner i politikken.  Norske kvinner har kjempet seg frem til likestilling på mange områder. Det er en selvfølge med kvinnelige ledere, både i privat og offentlig sektor, selv om styrerommene fortsatt glimrer med fravær...

Pensjonistnytt.

Fra tid til annet får jeg mulighet til å lese “Pensjonistnytt”, utgitt av pensjonister ved Frogn seniorsenter. I nummer nr.3/2015 var det både interessant og spennende  å lese Karl Garders tanker om leveforholdene før...