Frogn Kristelig Folkeparti

Pensjonistnytt.

Fra tid til annet får jeg mulighet til å lese «Pensjonistnytt», utgitt av pensjonister ved Frogn seniorsenter. I nummer nr.3/2015 var det både interessant og spennende  å lese Karl Garders tanker om leveforholdene før...

Til beste for Frognsamfunnet

I leserinnlegg i Amta 28.desember 2015 ivrer Aasmund Berg for at det nye flerbrukshuset  skal bli «morgendagens aktivtetssenter» i Frogn. Det er et ønske KrF bifaller fullt og helt. Vi håper at det nye...

Svar til Tom Ullsgård

Dette mener KrF! Takk til Tom Ullsgård for spørsmålene han stiller i Amta 5. Jan. 2015. KrF er positive til flyktninger og etablering av mottak i Frogn. Vi er svært opptatt av at Frogn...

Jeg husket feil – det beklager jeg!

Som gruppelederne i H og Ap har påpekt, er det formannskapets innstilling til budsjett og handlingsprogram som skal ligge ute til offentlig høring i 14. dager, ikke partienes endringsforslag. Dette ble jeg gjort kjent...