Frogn Kristelig Folkeparti

Svar til Tom Ullsgård

Dette mener KrF! Takk til Tom Ullsgård for spørsmålene han stiller i Amta 5. Jan. 2015. KrF er positive til flyktninger og etablering av mottak i Frogn. Vi er svært opptatt av at Frogn...

Jeg husket feil – det beklager jeg!

Som gruppelederne i H og Ap har påpekt, er det formannskapets innstilling til budsjett og handlingsprogram som skal ligge ute til offentlig høring i 14. dager, ikke partienes endringsforslag. Dette ble jeg gjort kjent...

Sier ja til flere flyktninger.

Artikkel lånt av Amtas Marte Marie Frisell; Nesodden og Frogn kommune bedt om de kan bidra med økt bosetting i 2016. Behovet for bosetting av flyktninger i norske kommuner har økt med nesten 30 prosent...

Om politireformen og Øst politidistrikt

I likhet med politimester Arne Jørgen Olafsen er Frogn KrF bekymret for forslaget til plassering av hovedsete for det nye Øst politidistrikt. (Romerike, Follo og Østfold.) Som kjent har politidirektoratet foreslått å legge hovedsetet...