Frogn Kristelig Folkeparti

8.mars – Kvinnedagen!

Kvinner i politikken.  Norske kvinner har kjempet seg frem til likestilling på mange områder. Det er en selvfølge med kvinnelige ledere, både i privat og offentlig sektor, selv om styrerommene fortsatt glimrer med fravær...

Pensjonistnytt.

Fra tid til annet får jeg mulighet til å lese «Pensjonistnytt», utgitt av pensjonister ved Frogn seniorsenter. I nummer nr.3/2015 var det både interessant og spennende  å lese Karl Garders tanker om leveforholdene før...

Til beste for Frognsamfunnet

I leserinnlegg i Amta 28.desember 2015 ivrer Aasmund Berg for at det nye flerbrukshuset  skal bli «morgendagens aktivtetssenter» i Frogn. Det er et ønske KrF bifaller fullt og helt. Vi håper at det nye...