Frogn Kristelig Folkeparti

Oppfordring!

Ved kommunevalget for 4 år siden fikk både Merethe Solberg og Bente Bjerknes mange «slengere». Det opplevde de som en stor tillitserklæring og oppmuntring. Ja, de fikk så mange at om dette hadde vært...

Frogmarka Venners Turmarsj – og søndagsfri

Frogmarkas Venners Turmarsj – og søndagsfri Frogn KrF har hatt lyttemøte med ressurspersoner i Frognmarkas Venner. Vi har visst en del om organisasjonen før, men nå har vi virkelig bakgrunn for å forstå for en fantastisk...

Skaubygda på kartet!

Frogn KrF vil fortsatt bidra til å sette Nordre Frogn og Skaubygda på kartet. Vårt viktigste bidrag har vært fokuset på utarbeidelse av en kommunedelplan for Nordre Frogn. Kommunedelplanen legges ut til offentlig høring...

Frogn KrF følger opp!

Amtas leder, 7. sept. 2015.  Under debatten på Frogn vgs. tok KrF til orde for å gjennomføre Lions program «Det er ditt valg» i Frogn skolen. Vi har nå vært i kontakt med Lions,...