Frogn Kristelig Folkeparti

Nominasjonsmøte for Stortingsvalget 2017:

Innkalling til medlemsmøte: Nominasjonsmøte for Stortingsvalget 2017: Møtet finner sted hos gruppeleder Bente Bjerknes 10.mai kl. 19.00, Garder – Nesoddveien 288, Nordre Frogn. Saksliste: Orientering om nominasjonsprosessen. Valg av 10 prioriterte kandidater til stortingsvalglisten....

Folkestyre eller elitestyre?

Kommunereformen skaper hodebry. Hva er best, å fortsette som egen kommune eller gå i kompaniskap med andre Follokommuner? KrF har fulgt prosessen og deltatt aktivt i arbeidsgrupper og seminarer i regi av fylkesmannen. Vi...

Et håndslag til frivilligheten

Frogn har et mangfold av ulike aktører som på  hver sin måte bidrar til fellesskap, kreativitet og god folkehelse. Mange frivillige lag og foreninger har begrensede økonomiske ressurser. Aktivitetene dekkes primært gjennom medlemskontingent. Det...