Frogn Kristelig Folkeparti

Jeg husket feil – det beklager jeg!

Som gruppelederne i H og Ap har påpekt, er det formannskapets innstilling til budsjett og handlingsprogram som skal ligge ute til offentlig høring i 14. dager, ikke partienes endringsforslag. Dette ble jeg gjort kjent...

Sier ja til flere flyktninger.

Artikkel lånt av Amtas Marte Marie Frisell; Nesodden og Frogn kommune bedt om de kan bidra med økt bosetting i 2016. Behovet for bosetting av flyktninger i norske kommuner har økt med nesten 30 prosent...

Om politireformen og Øst politidistrikt

I likhet med politimester Arne Jørgen Olafsen er Frogn KrF bekymret for forslaget til plassering av hovedsete for det nye Øst politidistrikt. (Romerike, Follo og Østfold.) Som kjent har politidirektoratet foreslått å legge hovedsetet...

Se hverandre- kast maska!

Verdensdagen for psykisk helse ble etablert i 1992, da World Federation for Mental Health (WFMH) lanserte 10. oktober som en dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Siden 2003 har...