Frogn Kristelig Folkeparti

Takk til Frognmarkas venner!

I disse dager inviterer Rådmannen til Temadiskusjon om tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø. Jo mer jeg leser, jo mer imponert blir jeg over innsatsen og engasjementet til Frognmarkas venner.  Forslagene de fremmer er...

Follo eller Frogn ?

12. Juni er du med på å ta avgjørelsen – Follo eller Frogn kommune.  Jo flere som går til stemmeurnene, jo mer vekt tillegges folkeavstemningen. Så enkelt er det. Derfor oppfordres du til å...