Kontakt oss

Bjerknes, Bente                          lokallagsleder              bente.bjerknes@gmail.com

kasserer        

Bjerknes Haugen, Gunnar       sekretær                                   bjerknes.haugen@gmail.com

Marken, Tonje                           styremedlem                            tonje.k.marken@hopenorge.no

Kvistad, Sigbjørn                       styremedlem                           sigbjorn.kvistad@gmail.com

Olsnes, Vera                               varamedlem                             post@gallerivera.no

Andersen, Leif Ansgar              varamedlem                            leaand@online.no

Margareth K. Sebesta               varamedlem                            sebesta123@gmail.com

Solberg, Jan                               web-ansvarlig                          jansolberg54@gmail.com