Category: Nyhet

Mitt naive nyttårsønske

Nesten daglig møter jeg mennesker som føler seg ensomme og alene. Smerten er eksistensiell og reell. Mennesket ER alene. Vi kan dele mye, men dypest sett er det ikke mulig å dele fullt ut...

KrF – gjør hverdagen litt lettere

1. september hadde Amta en oversikt over hvilke partier velgerne kan stemme på. Amta refererer det enkelte partis verdigrunnlag. Det er viktig. Like viktig er det å kjenne til konsekvensene av verdigrunnlaget, og hvilke...

Krever ny plan for psykisk helse

Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet for tidlig. Det trengs en ny plan med øremerkede midler til forebygging og behandling, inntil disse helsetjenestene har nådd et godt nok nivå. Dette må samordnes ved at...