Category: Nyhet

Bente sikret ressurssenteret 10 parkeringstillatelser

KrFs kommunestyrerepresentant Bente Bjerknes stilte ordføreren spørsmål på siste formannskapsmøte om ikke brukerne burde prefereres på parkeringsplassen ved ressurssenteret, og Haktor Slåke kastet seg rundt og ba administrasjonen om løsning. Vi tar opp mange,...

Trafikksikkerhet i Jørnsebakken

Kommunestyret har nettopp behandlet sak om trafikksikkerhet i Jørnsebakken, Batteriveien, Solveien og Sagaveien. Saken om Batteriveien, Solveien og Sagaveien ble med et knapt flertall sendt tilbake til rådmannen for videre utredning. Dette med bakgrunn...

Nytt rådhus?

5. September 2018 drøftet formannskapet behovet for å utrede bygging av nytt rådhus. Det var ordfører som hadde bedt rådmannen fremme saken. Det er ingen tvil om at det er utfordrende å huse en...