Category: Nyhet

Tjenlig og Moderne kommunal forvaltning i praksis.

Noen folkevalgte tror at dess flere folkevalgte organer, dess bedre demokrati. Det er oftest ikke  resultatet. Snarere tvert i mot. I mange sammenhenger betyr oppsplitting i flere organer rollesammenblandinger, tidsspille og ansvarspulverisering. For publikum...

Er stort alltid best? – KrF og kommunereformen.

KrFs representanter har deltatt aktivt i arbeidsgruppen som har forberedt høringen angående kommunereformen. Administrasjonen har gjort et grundig arbeid, og har vurdert ulemper og fordeler med utgangspunkt i 4 kriterier: Frogn kommune som samfunnsutvikler,...

Brev til; Fungerende rådmann Wenche Korpberget

Brev til; Fungerende rådmann Wenche Korpberget

For en drøy uke siden kjørte jeg Garderveien i Nordre Frogn​. Jeg tok av ved sandsiloen på FV156 mot Fagerstrand. ​Det ble en humpete og vinglete kjøretur. ​Veien har betydelig slitasje og det er...

Venstre på krigsstien!

I dagens Amta (18.juni 2015) leser vi med forundring at Venstre v/Line Stokholm hevder at politikerne i Frogn fører en kraftløs skolepolitikk. Som dokumentasjon viser hun til hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK)...