Category: Nyhet

Frogn KrF vil lytte og ta folk på alvor!

Frogn KrF har gjennom flere år invitert seg selv til «lyttemøter» med ulike lag, foreninger og organisasjoner. Dette har vi gjort fordi vi ønsker å være i dialog med og bli kjent med innbyggerne...

Tjenlig og Moderne kommunal forvaltning i praksis.

Noen folkevalgte tror at dess flere folkevalgte organer, dess bedre demokrati. Det er oftest ikke  resultatet. Snarere tvert i mot. I mange sammenhenger betyr oppsplitting i flere organer rollesammenblandinger, tidsspille og ansvarspulverisering. For publikum...

Er stort alltid best? – KrF og kommunereformen.

KrFs representanter har deltatt aktivt i arbeidsgruppen som har forberedt høringen angående kommunereformen. Administrasjonen har gjort et grundig arbeid, og har vurdert ulemper og fordeler med utgangspunkt i 4 kriterier: Frogn kommune som samfunnsutvikler,...

Brev til; Fungerende rådmann Wenche Korpberget

Brev til; Fungerende rådmann Wenche Korpberget

For en drøy uke siden kjørte jeg Garderveien i Nordre Frogn​. Jeg tok av ved sandsiloen på FV156 mot Fagerstrand. ​Det ble en humpete og vinglete kjøretur. ​Veien har betydelig slitasje og det er...