Category: Nyhet

Frogn KrFs Oppskrift for god kommuneforvaltning.

Målsettingen for kommunal forvaltning har som hovedsak kostnadseffektiv tjenesteproduksjon av høy kvalitet, yte optimal servise for innbyggerne, spare ressurser, økonomi og personell. Utøve saksbehandling i samsvar med lover og forskrifter uten unødvendig og langvarig...

“At du gidder!”

Det hender jeg får en sånn kommentar i forhold til mitt politiske engasjement. Hvorfor er så jeg en engasjert lokalpolitiker og trofast KrF-velger? For meg handler det om at jeg er så utrolig glad...

Skole- og oppvekst, en hjertesak!

Frogn KrF er opptatt av høy kvalitet i barnehage og skole, og vil være en garantist for dette. Vi har kjempet for å skjerme små enheter i barnehagen, og ønsker ingen endring i strukturen....