Category: Nyhet

Det skal være godt å bli gammel i Frogn!

En ting er sikkert – Vi blir alle eldre.  Noen av oss beholder helse og god livskvalitet nær sagt hele livet, andre sliter med ulike helseutfordringer, og noen dør så alt for tidlig. Uansett...

Barndommen varer i generasjoner.

De aller fleste barn og unge i Frogn har det bra, men ikke alle. Årsakene kan være forskjellige og sammensatte. Noen familier er lavinntektsfamilier, har samlivsproblemer eller sliter med langvarig sykdom, andre strever med...

Frogn KrF er klimaoptimister!

Vi i Frogn KrF er klimaoptimister! Det har skjedd en rivende utvikling innenfor solenergi de siste årene. Solceller er så effektive og billige at de kan konkurrere med alle andre energikilder i verden, sa...

Pickwick-klubbens “Himmelske” KrF-program

Takk til Pickwick-klubben for god anmeldelse av Frogn KrFs valg program! Nå mangler bare terningkastet. Vi mener jo selv at programmet er helhetlig og dekker overordnede løsninger for de viktigste samfunnsoppgavene i de kommende...