Category: Nyhet

Se hverandre- kast maska!

Verdensdagen for psykisk helse ble etablert i 1992, da World Federation for Mental Health (WFMH) lanserte 10. oktober som en dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Siden 2003 har...

Oppfordring!

Ved kommunevalget for 4 år siden fikk både Merethe Solberg og Bente Bjerknes mange «slengere». Det opplevde de som en stor tillitserklæring og oppmuntring. Ja, de fikk så mange at om dette hadde vært...

Frogmarka Venners Turmarsj – og søndagsfri

Frogmarkas Venners Turmarsj – og søndagsfri Frogn KrF har hatt lyttemøte med ressurspersoner i Frognmarkas Venner. Vi har visst en del om organisasjonen før, men nå har vi virkelig bakgrunn for å forstå for en fantastisk...

Skaubygda på kartet!

Frogn KrF vil fortsatt bidra til å sette Nordre Frogn og Skaubygda på kartet. Vårt viktigste bidrag har vært fokuset på utarbeidelse av en kommunedelplan for Nordre Frogn. Kommunedelplanen legges ut til offentlig høring...