Author: Frogn Kristelig Folkeparti

Mange vil dø hjemme

Vi trenger bedre tilbud til alvorlig syke og døende mennesker som ønsker å dø hjemme. Akershus KrF vil utarbeide en overordnet tenkning som på en god måte ivaretar alvorlig syke og døende, fysisk, psykisk...

Politikk på kollisjonskurs

Stort sett etter hver helg, men også andre dager, leser og hører en i ulike media om tragiske resultater av rus og alkoholmisbruk, også i Amtaland. Alkohol er absolutt politikk, og har med valg...

Interpellasjon til kommunestyremøtet 19.juni 2017

Ordfører Ved gjennomgang av protokoller fra Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 14.3. og 2.5.2017 registrerer jeg at rådet har tatt opp problemstillinger som er viktige for den aktuelle gruppen. Jeg registrerer også at...

For høy husleie i Fugleveien bofellesskap.

I kommunestyremøtet mandag 3. April fremmet KrF en interpellasjon om husleieforholdene i kommunens omsorgsboliger, blant annet i Fugleveien. Husleien i Fugleveien er høy og beboerne har lite igjen til andre utgifter som mat og...