Author: Frogn Kristelig Folkeparti

For høy husleie i Fugleveien bofellesskap.

I kommunestyremøtet mandag 3. April fremmet KrF en interpellasjon om husleieforholdene i kommunens omsorgsboliger, blant annet i Fugleveien. Husleien i Fugleveien er høy og beboerne har lite igjen til andre utgifter som mat og...

Omsorg for vårt felles hjem.

Omtrent 50 mennesker hadde funnet veien til Frogn Rådhus da Frogn KrF avholdt sitt klimamøte onsdag kveld. Sr. Katarina var først på banen med et tankevekkende innlegg. Med utgangspunkt i Pavens Laudato si utfordret...

Min røde knapp

Ikke så sjeldent får jeg spørsmål om min røde knapp – den som lyser opp på jakkeslaget og vekker oppmerksomhet. I januar 2013 lanserte Sanitetskvinnene i samarbeid med syv andre organisasjoner Rød knapp-kampanjen «Stopp...