Author: Frogn Kristelig Folkeparti

Nytt rådhus?

5. September 2018 drøftet formannskapet behovet for å utrede bygging av nytt rådhus. Det var ordfører som hadde bedt rådmannen fremme saken. Det er ingen tvil om at det er utfordrende å huse en...

Mitt naive nyttårsønske

Nesten daglig møter jeg mennesker som føler seg ensomme og alene. Smerten er eksistensiell og reell. Mennesket ER alene. Vi kan dele mye, men dypest sett er det ikke mulig å dele fullt ut...

KrF – gjør hverdagen litt lettere

1. september hadde Amta en oversikt over hvilke partier velgerne kan stemme på. Amta refererer det enkelte partis verdigrunnlag. Det er viktig. Like viktig er det å kjenne til konsekvensene av verdigrunnlaget, og hvilke...