Author: Frogn Kristelig Folkeparti

Sier ja til flere flyktninger.

Artikkel lånt av Amtas Marte Marie Frisell; Nesodden og Frogn kommune bedt om de kan bidra med økt bosetting i 2016. Behovet for bosetting av flyktninger i norske kommuner har økt med nesten 30 prosent...

Om politireformen og Øst politidistrikt

I likhet med politimester Arne Jørgen Olafsen er Frogn KrF bekymret for forslaget til plassering av hovedsete for det nye Øst politidistrikt. (Romerike, Follo og Østfold.) Som kjent har politidirektoratet foreslått å legge hovedsetet...

Se hverandre- kast maska!

Verdensdagen for psykisk helse ble etablert i 1992, da World Federation for Mental Health (WFMH) lanserte 10. oktober som en dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Siden 2003 har...

Oppfordring!

Ved kommunevalget for 4 år siden fikk både Merethe Solberg og Bente Bjerknes mange «slengere». Det opplevde de som en stor tillitserklæring og oppmuntring. Ja, de fikk så mange at om dette hadde vært...