Author: Frogn Kristelig Folkeparti

Folkestyre eller elitestyre?

Kommunereformen skaper hodebry. Hva er best, å fortsette som egen kommune eller gå i kompaniskap med andre Follokommuner? KrF har fulgt prosessen og deltatt aktivt i arbeidsgrupper og seminarer i regi av fylkesmannen. Vi...

Et håndslag til frivilligheten

Frogn har et mangfold av ulike aktører som på  hver sin måte bidrar til fellesskap, kreativitet og god folkehelse. Mange frivillige lag og foreninger har begrensede økonomiske ressurser. Aktivitetene dekkes primært gjennom medlemskontingent. Det...