Author: Frogn Kristelig Folkeparti

Drøm eller virkelighet?

Tilsynelatende er det bred enighet blant de politiske partiene i Frogn om å ta vare på Gamle Drøbak slik at byen ikke mister sitt særpreg og sjarme. Samtidig var det behov for å se...