Hvorfor er det så dyrt å få seg bolig i Frogn? Boligutviklingen.

De senere årene har det blitt vanskeligere og vanskeligere for enslige og unge å kunne kjøpe seg egen bolig i Frogn. Dette har sin årsak i at mye av infrastrukturen som før ble tilrettelagt fra kommunens side har blitt flyttet over på utbyggerne. Det er også kommet mange nye byggetekniske krav som; universell utforming, brannsikkerhet, krav til lekeplasser, energibesparelser, dokumentasjonskrav, lønnskrav, Byggteknisk forskrift 07,10,15 og 17, Naturmangfoldloven, Sameieloven/Seksjonseierloven m.m. Alt er ment godt, men det medfører en rekke nye krav som må innfris og betales.

Saksprosesser ved bygging krever profesjonell søker, og det medfører at man ofte også må ha profesjonell arkitekt, selv om man bare ønsker et lite tilbygg. I svært mange byggesaker kreves det også bygging av vei, veikryss, gangvei, tilkobling av vann, kloakk, tilførsel av strøm, ny trafo, m.m. Dette fordyrer hele byggeprosessen, og enkelt sagt så kan kostnaden øke med over 1 mill på en liten bolig før byggestart. Det er grenser for hvor langt ned man kan presse lønningene og det blir kjøper som til slutt må betale for alt dette.

Frogn KrF mener det bør være kommunens ansvar å ta en vesentlig del av infrastruktur som vei, vann, kloakk, strøm- trafo, gangveier m.m. På denne måten kan kommunen hjelpe utbyggerne og boligkjøperne med å få ned prisen.

Konvertere hytte til bolig?
Vi er kjent med at mange bor i hytter, og at mange ønsker å konvertere til bolig. Det er en svært krevende prosess, ikke minst økonomisk, da konvertering fra hytte til bolig utløser en rekke krav til oppgradering. Hvorfor skal en som bor i en gammel hytte plutselig tilfredsstille Tek 17 for å få den konvertert til bolig? De fleste av oss bor i hus som ikke tilfredsstiller kravene? Hvorfor må de plutselig bygge gangvei, når de i praksis har bodd på hytta i over 20 år og det fungerer greit med litt hullete grusvei?

Frogn KrF vil være mere raus med å gi hyttefolket dispensasjon ved konvertering fra hytte til bolig.

Tonje Kristiansen Marken
2 kandidat, Frogn KrF.