Solid kvinne-trekløver på toppen av KrF lista.

« Det trengs et KrF perspektiv i lokalpolitikken i Frogn» sier Bente Bjerknes. Hun stiller til kommunevalg for sjette gang.
«Det handler om å løfte frem de som ikke har så sterk stemme. Det forutsetter at vi lytter og prøver å forstå. Først da kan vi finne gode politiske løsninger» sier hun videre. KrF vil være der for den enkelte.
Med seg på laget har hun Tonje Kristiansen Marken med solid erfaring fra næringsvirksomhet og Mette Wilhelmsen, daglig leder av Thoresen gartneri i Havsjødalen.
Boligutvikling
En av de viktigste utfordringene i Frogn er den skjeve befolkningsutviklingen. KrF vil legge til rette for prisgunstige boliger for førstegangsetablerere og barnefamilier. Vi vil at kommunen dekker det vesentligste av infrastrukturen, særlig for mindre utbyggere. Innbyggerne skal få rask og god oppfølging og vi ønsker å gjøre det lettere å konvertere fra fritidseiendom til bolig. Vi vil ha et spesielt fokus på realisering av kommunedelplanen i Nordre Frogn.
Helsesykepleier er gull verdt.
KrF vil kjempe for en hel helsesykepleierstilling på hver av barne og ungdomsskolene i kommunen. Vi vet at det hjelper å snakke med helsesykepleier. Vi vet også at alt for mange barn og unge, slik det er i dag, møter en stengt dør når de trenger å snakke med noen.
Eldreomsorg.
KrF vil øke bemanningen på sykehjemmet og i hjemmesykepleien.
KrF har allerede fremmet forslag om å implementere generasjon M i kommunen.
GenerasjonM innebærer å tilby unge jobb som M- venner, eller besøksvenner. Ungdom får en meningsfull jobb og gjennomfører aktiviteter med eldre, både de som bor på sykehjem og de som bor hjemme.
Dette er to konkrete tiltak som vil gjøre situasjonen for eldre langt bedre enn den er i dag.

Årsmøte og nominasjonsmøte ble avholdt på Galleri Vera 26. Februar 2019.

KrFs liste til Kommunevalget i Frogn 2019-2023

1. Bente Bjerknes
2. Tonje Kristiansen Marken
3. Mette Wilhelmsen
4. Øivind Refvik
5. Yulianna Svenning
6. Sigbjørn Kvistad
7. Vera Olsnes
8. Leif Ansgar Andersen
9. Gunnar Bjerknes- Haugen
10. Bjørg Andersen
11. Øivind Berger
12. Else Rytter Johansen
13. Jan Egil Solberg
14. Einar Berger
15. Thorbjørn Bøhlerengen