DFI som samfunnsaktør

De fleste som VIL vite, vet at frivillige organisasjoner er selve samfunnslimet. Problemet er at det ofte blir så selvfølgelig, at det ender opp som nettopp det. En selvfølge.
Det glemmes at bak det meste som skjer av samfunnsutvikling ved frivillige organisasjoner, er det tusenvis av medlemmer, ledere, trenere, og « ildsjeler « som gjør at deltakere/ utøvere av et vell ulike aktiviteter, kan få dyrke sine fritidsaktiviteter. Og dermed bl.a. oppnå helsegevinster og et godt liv som sparer samfunnet for enorme summer.
Det er bred enighet om at kommunen er avhengig av organisering, utøvelse og utførelse av forebyggende arbeide fra frivillige organisasjoner. Men så er også frivilligheten avhengig av at kommunen stiller opp i en gjensidig likeverdig dugnad for å oppnå resultat.
Dialogmøter
DFI som en av de store aktører i Frogn, gjennomfører for tiden dialogmøter med de politiske partiene. Selv om det ikke er så lenge siden sist, var det for oss i Frogn KrF meget god informasjon om alt det fantastiske frivillige engasjement som hver dag utføres. Men og det som ledelsen av DFI opplever som utfordringer.
Alle venter på at Bølgen skal bli ferdig.
Bølgen som organisatorisk og praktisk/ økonomisk er et kommunalt foretak, med lovmessige spilleregler og forretningsmessig drift i samsvar med dette, er en nyskapning i Frogn. Og med til dels konkurrerende aktiviteter for bl.a. DFI
Her trengs det likeverdig dialog og samarbeide for unngå kulturkollisjoner mellom frivillighet, formell profesjonalitet, og det kommunalt selskap. Og kommunestyret som både folkevalgt organ og generalforsamling for Bølgen, må få til forretningsmessige og folkelige løsninger som i alle fall ikke reduserer den ulønnede frivillige aktivitet og innsats. Samt sørge for at ALLE BARN, også de økonomisk svakstilte, kan delta. Det blir spennende å se hva den nye regjeringen og Statsråd Ropstad etter hvert kommer opp med i den sammenheng
En av oppgavene for kommunalt nivå er bl.a å tenke likeverd og aksept av at DFI er både fagorgan på behov og utfordringer. Samt igangsetter og vedlikeholder på et bredt nivå.
Samhandlingsliste
På dialogmøtet blei Frogn KrF presentert for en samhandlingsliste på 10 punkt, som vil ivareta både nåtid og fremtid for innbyggerne. Viktige og nødvendige punkt. Men alt kan ikke gjøres på en gang.
Frogn KrFs politiske innspill til DFI som fagorgan, er å lage en tydelig prioritert liste. Så konkret som mulig, for at de folkevalgte vet nøyaktig hva som DFI ser som det absolutt viktigste. Og dermed gjennomføre tiltak i tur og orden etter en samlet plan sammen med kommunen. Et meget nyttig og informativt møte med DFI, som gav oss nødvendig og fornyet kunnskap !
Frogn KrF
Sigbjørn Kvistad