KrF-erne Bente og Henning er enig om det meste – også i å skille lag

Frogn KrFs Bente Bjerknes og Nesodden KrFs Henning Korsmoe kjører til det ekstraordinære fylkesårsmøte i Nittedal i kveld med forskjellige regjeringsønsker i bagasjerommet.
Det stunder mot vinter på tunet på Garder som ligger kun et skarve steinkast fra kommunegrensa mellom Frogn og Nesodden. Ut av bilen stiger Henning Korsmoe, KrFs eneste kommunestyrerepresentant på Nesodden, og ned fra trammen tripper Bente Bjerknes, KrFs enslige kommunestyrerepresentant i Frogn. Hun tar imot ham til toppmøte, han som bor på den andre siden av halvøya, men som inntil nå har delt det samme verdifellesskapet og politiske grunnsynet som henne.
Støre eller Solberg
– Hvorfor skiller dere syn i støtte av regjering?
– Vi er enige om det aller meste, men denne gangen har vi litt ulik tilnærming til sentrumsposisjonen, forsøker Henning seg på en smule forklaring på bortebane.
Han myser karakteristisk ut i kulda, og trår til med en utdyping om hvorfor han heller til å støtte Solberg snarere enn Støre:
– Det vesentligste er selvsagt å få mest mulig gjennomslag for KrFs politikk, og det mener jeg vi får med å samarbeide med Høyre som er det partiet som verdimessig ligger nærmest KrFs kristendemokratiske ståsted.
Bente har hverdagsposisjon som familieterapeut og det gjør henne til en profesjonell lytter, men nå vil hun ha sitt besyv med i analysen:
– Min holdning er at vi som et kristendemokratisk sentrumsparti også kan samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering. Det er mange saker vi har felles med dem, i hvert fall med Sp, bedyrer Bente.
Begge vil ha med Sp
– Der er jeg helt enig med deg. Jeg skulle gjerne sett at Sp ikke hadde skiftet side, sier Henning og humrer.
– Så du vil ha tilbake den gamle trepartiregjeringen?
– En regjering med Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ville vel for meg, ja, vært noe nær en ideell regjering, siden en ren KrF-regjering kun er en drøm.
– Mens du Bente altså vil inngå et nytt trepartisamarbeid?
– Ja, jeg mener med utgangspunkt i landsmøtevedtak at vi ikke kan gå i regjering med Fremskrittspartiet i denne stortingsperioden, og dermed synes jeg vi må forsøke den andre siden.