Bente sikret ressurssenteret 10 parkeringstillatelser

KrFs kommunestyrerepresentant Bente Bjerknes stilte ordføreren spørsmål på siste formannskapsmøte om ikke brukerne burde prefereres på parkeringsplassen ved ressurssenteret, og Haktor Slåke kastet seg rundt og ba administrasjonen om løsning.

Vi tar opp mange, viktige utfordringer til politisk behandling. At brukerne får tilgang til parkeringsplasser ved ressurssenteret kan virke som en «liten ting», forklarer Bjerknes bakgrunnen, for at hun valgte å ta dette opp i Frogn formannskap, og utdyper om brukernes behov:

– Realiteten er at manglende merking av at fem parkeringsplasser er reservert ressurssenteret, kan være den «lille tingen» som gjør at en bruker likevel ikke makter å benytte ressurssenterets tilbud. Det kan gjøre en tung, krevende og angstfylt hverdag enda litt tyngre.