Vinn/vinn eller tap/tap – det handler om Dal barnehage og skole

I formannskapsmøte 4. desember la Høyre og Arbeiderpartiet frem forslag til budsjett og handlingsprogram 2018-2021. Det var et gjennomarbeidet budsjett med prioriteringer som Krf i det store og hele kan stille seg bak, men med ett viktig unntak!

Forslaget innebærer et kutt på kr. 700.000 til Dal barnehage i forhold til rådmannens budsjett. Alle partier i formannskapet, med unntak av Krf, stemte for å ikke gi Dal barnehage og skole sårt tiltrengte ressurser.

Store konsekvenser
Blir forslaget opprettholdt får det store konsekvenser. Pr. i dag står 7 barn på venteliste for plass i Dal barnehage, alle med planlagt opptak i løpet av vinter/ vår 2018. For å gi barna et tilfredsstillende barnehagetilbud er det nødvendig med flere pedagogstillinger. Det er disse midlene H, Ap. og resten av formannskapet foreslår å ta ut av rådmannens budsjettforslag.

Gjesteplasser
Det er verre enn som så. Dersom de 7 barna ikke får plass i Dal barnehage er sjansen stor for at de velger en privat barnehage på Nesodden. Hvert barnehagebarn som har gjesteplass i en nabokommune koster Frogn kommune kr. 300 000. Dersom forslaget vedtas skaper det en tap/tap situasjon og en merkostnad for Frogn kommune som i verste fall kan utgjøre 2,1 mill.

Apropos Gjesteplasser på Nesodden. Jeg har fått opplyst at det i alt er 7 barn fra Frogn som har barnehageplass på Nesodden. 4 av dem går i Steinerbarnehage, noe som innebærer at foreldre har valgt en alternativ pedagogikk. Ett barn begynner på Dal skole høsten 2018. Fra høsten 2018 vil det dermed være 2 barn fra Nordre Frogn som går i privat barnehage på Nesodden (med unntak av Steiner). Forslaget om å ikke styrke bemanningen på Dal barnehage kan medføre at vi i 2018 har 9 barn som går i privat barnehage på Nesodden, stikk i strid med H og Ap’s intensjon.

Det er et tverrpolitisk ønske om å styrke Dal, blant annet uttrykt gjennom kommunedelplan for Nordre Frogn. Slik jeg forstår forslaget fra H og Ap. beror det på en misforståelse. Jeg håper at partiene, i lys av realitetene, vil trekke forslaget og sørge for at vi kan ta imot 7 nye barn i Dal barnehage våren 2018.

Bente Bjerknes, Frogn KrF