KrF – gjør hverdagen litt lettere

1. september hadde Amta en oversikt over hvilke partier velgerne kan stemme på. Amta refererer det enkelte partis verdigrunnlag. Det er viktig. Like viktig er det å kjenne til konsekvensene av verdigrunnlaget, og hvilke saker de ulike partiene prioriterer.

Her er en oversikt over Akershus KrFs viktigste prioriteringer som vil bety noe for innbyggerne i Nesodden og Frogn:

Vi vil sikre alle barn en trygg og forsvarlig oppvekst.

For å hjelpe barn som har vært utsatt for vold og overgrep trengs det økt kompetanse, både på helsestasjonene og i familievernet. Vi trenger et styrket barnevern og mer politikapasitet. Krf har vært pådriver for å etablere Alternativ til Vold (ATV) Til høsten åpner ATV i Ski. Det er et viktig tilbud til de som har vært utsatt for vold og overgrep.

KrF vil innføre mobbeombud i alle kommuner, og etablere en lærernorm på 15 elever pr. lærer i barneskolen og 20 elever pr. lærer i høyere klassetrinn. Skolehelsetjenesten må styrkes med flere helsesøstre og psykologer.

Vi vil øke antall rådgivere slik at flere får hjelp til å fullføre videregående skole.

KrF vil arbeide for et styrket psykisk helsevern: Døgnåpne akutt-team, familieteam, flere døgnplasser og flere psykologer.

KrF vil legge til rette for at flere kan tilbringe den aller siste tiden hjemme gjennom å etablere høyt kvalifiserte kommunale/interkommunale helseteam som kan bistå den syke og dennes pårørende i hjemmet.

KrF vil at alle under 6 år skal reise gratis kollektivt. Bussflåten skal være skiftet ut med fossilfri/null og lavutslippsteknologi innen 2025. Vi vil arbeide for el-ferger i Oslofjorden, flere gang og sykkelveier, flere innfartsparkeringer, samt at alle kommunale biler er lavutslippsbiler.

Vi er stolte av å ha fått gjennomslag for kr. 1000 mer i lærlingstøtte PR. Kontrakt. Lærlingordningen er viktig, og den vil vi styrke.

KrF vil være en sterk stemme for de som ikke makter å rope så høyt selv. Vi vil ta hvert enkelt menneske på alvor og arbeide for et åpent, raust og inkluderende samfunn.

Og, – bare så det er helt klart – KrF går ikke i regjering med FrP og KrF vil ikke åpne for oljeleting i Lofoten og Vesterålen.

Bente Bjerknes, Frogn KrF