Krever ny plan for psykisk helse

Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet for tidlig. Det trengs en ny plan med øremerkede midler til forebygging og behandling, inntil disse helsetjenestene har nådd et godt nok nivå. Dette må samordnes ved at rus og psykiatri inkluderes i samhandlingsreformen. KrF vil arbeide for å styrke det faglige grunnlaget for ikke-medikamentell behandling.

Mange mennesker strever i hverdagen. Unge plages med depresjon og følelsen av å ikke strekke til. Kroppspresset oppleves enormt. Voksne strever med å opprettholde gode relasjoner i familien, er slitne og har ulike psykiske utfordringer. Generelt er det en stor andel i befolkningen som opplever manglende mestringsfølelse og følelsen av å ikke bety noe.

Det slår meg hvor stor forskjell det er på å ha en fysisk sykdom og en psykisk lidelse. Brekker du et bein er hjelpen der øyeblikkelig. Får du psykiske plager er ventetiden uutholdelig lang.

Omsorgssvikt, familievold og seksuelt misbruk er et betydelig samfunnsproblem. Årlig utsettes 60.000 barn i Norge for grov vold. I følge Redd Barna kjenner 49 prosent av landets befolkning til noen som har opplevd seksuelle overgrep som barn. 73 prosent av våre prester har møtt ofre for seksuelle overgrep og et betydelig antall barn lever med rus eller foreldres psykiske problemer.

Krenkende og belastende hendelser i barndommen fører til senere sykdom. Det viser doktoravhandlingen «Krenkede barn – syke voksne» av professor dr. med. Anne Luise Kirkengen.

At voldsutsatte er disponert for å utvikle psykisk sykdom har lenge vært kjent. Mindre kjent er det at voldsutsatte barn har en betydelig økt sjanse for å utvikle fysisk sykdom. Den største studien som hittil er gjennomført på sammenhengene mellom barnemishandling og senere helsesvikt er ACE-studien (The Adverse Childhood experiences study).

Studien viste at traumer i barndommen kan redusere forventet levetid med opptil 20 år. Videre at konsekvenser av langvarig belastning legger grunnlag for en rekke fysiske sykdommer. Sjansen for å utvikle fysisk og psykisk lidelse øker betraktelig dersom barnet hadde opplevd fortielse, hemmelighold eller likegyldighet fra nære voksne og fra storsamfunnet forøvrig.

Vi må gjøre alt vi kan for å forebygge at små mennesker utsettes for vold og overgrep, og vi må gjøre alt vi kan slik at ikke volden bringes videre fra en generasjon til den neste.

Krisesentrene rundt om landet gjør en viktig jobb både med å hjelpe voldsutsatte i krise og gjennom å arbeide forebyggende, blant annet gjennom undervisning i skolen. Helsesøster skal komme på besøk til alle som får barn, og det må stilles spørsmål knyttet til familiesituasjonen og mulig Vold. Familievernet må styrkes og også her må terapeutene våge å stille spørsmål om temaet vold og overgrep. Skolehelsetjenesten må styrkes og vi vil ha flere psykologer i skolen. Vi har også behov for flere behandlingstilbud, både ambulant og i institusjon. Døgnåpne akutt-team må på plass.

Bente Bjerknes, KrF