Politikk på kollisjonskurs

Stort sett etter hver helg, men også andre dager, leser og hører en i ulike media om tragiske resultater av rus og alkoholmisbruk, også i Amtaland.
Alkohol er absolutt politikk, og har med valg å gjøre. Og hovedmotpolene i norsk alkoholpolitikk er Frp og KrF.

Frp har i sitt handlingsprogram vedtatt at de vil liberalisere alkoholpolitikken, b.l.a. ved å fjerne Vinmonopolet og reguleringen av salgs og skjenkesteder.

Dette utrolig nok med bakgrunn i vel dokumentert forskning, og med den voldsutøvelse som alle ser at fylla påfører både seg selv og andre personer, nabolag og samfunnet som helhet. Og som mange familier, barn, foreldre og ektefeller opplever forferdelig tragisk og helt nært, og ofte lever med i skam og i det skjulte.

KrF ønsker en restriktiv alkoholpolitikk med mellom annet høye avgifter og vern om Vinmonopolet. Og ingen ytterligere frislipp av salgs og skjenkesteder. Begrunnelsen er at restriktive virkemiddel bidrar til å redusere alkoholmisbruk og omfanget av alkoholskader.
Omfattende forskning viser at økt alkoholforbruk fører til mer sykdom, skader og dødsfall. Oslo Economics kom for ikke lenge siden med en rapport som viser at direkte alkoholskader koster oss over 22 milliarder kroner. Etter hvert ser vel de fleste, og aksepterer at det er en klar sammenheng mellom forbruk, pris og tilgjengelighet.

Skjenketider som kommunene selv fastsetter ( innenfor nasjonale rammer ) er og et viktig virkemiddel for å minske fylla og skadene. En studie i 18 norske byer over en 11-årsperiode viser at 1 times økt skjenketid førte til 16 % økning av vold.

En annen studie i 48 norske kommuner i den samme 11 års perioden viste at innskrenkning i skjenketiden førte til en nedgang av omtrent samme størrelse.
I sum viser dette at begrenset skjenketid og dermed mindre forbruk gir positive konsekvenser for menneskers helse og trygghet, sant politiets og helsevesenets ressursbruk.

For oss i KrF handler dette om valg av verdier. Som avgjøres politisk av velgerne. Dette handler og om solidaritet med de som er skadelidende av andres rusmisbruk, barn, unge og voksne.

Så handler det om å hjelpe de mange, mange, der alkoholbruken har tatt overhånd, og er ute av kontroll. Og ikke minst for de familierelasjoner dette går ut over. KrF vil være den fremste garantisten for at dette skjer også i fremtiden.

Frogn KrF
Sigbjørn Kvistad