Omsorg for vårt felles hjem.

Omtrent 50 mennesker hadde funnet veien til Frogn Rådhus da Frogn KrF avholdt sitt klimamøte onsdag kveld.
Sr. Katarina var først på banen med et tankevekkende innlegg. Med utgangspunkt i Pavens Laudato si utfordret hun oss til å reflektere over hvilke verdier vi ønsker å etterlate til kommende generasjoner, hvilke målestokk vi har for livene våre og til å utforske det hun benevnte som “krisens røtter”. Hun slo fast at konsekvensene av klimautviklingen først og fremst rammer de fattigste og mest sårbare og at klimautfordringene avdekker en ” dobbelt ” krise- det handler om en etisk/ åndelig krise OG en klima og miljøkrise. Avslutningsvis stilte hun spørsmål om hvem som betaler prisen for vår velstand, hvem som kan styre prosessene og hvilke mål og retning vi har som lokalsamfunn og storsamfunn.

cof

cof

Otto Schacht, Frogn kommune ga en gjennomarbeidet fremstilling av vannsituasjonen i Frogn. Frogn kommune har en avtale om vann fra Glitre frem til 2037. Avtalen gir oss mulighet til å overføre 80l/s. I dag bruker vi ca. 40l/ s. Utfordringen er vannledningen som bare har kapasitet til å overføre 60 l/s. Frogn er en hyttekommune, og i perioden mars- august øker vannforbruket betydelig. Den viktigste utfordringen er lekkasjetap. Ved beregning av lekkasje inkluderes lekkasje fra det kommunale og privat nett, feilkobling fra private eiendommer eller ulovlig tilkobling. Med bakgrunn i befolkningsutviklingen vil vi i 2115 ha behov for 100l/ s. Schacht understreket viktigheten av å ta vare på drikkevannskildene. Derfor et det avgjørende å opprettholde hensynssonene langs og rundt vannkildene. Han fortalte at kommunen tar vannprøver ukentlig og at dette er et viktig tiltak for å forebygge forurenset vann.
Drøbak undervannsklubb var sistemann ut. Tor Oppegård fortalte engasjert om klubbens arbeid med å plukke opp teiner og søppel fra havbunnen. Midler fra Sparebankstiftelsen gjorde det mulig å plukke opp 250 teiner i Drøbaksundet i løpet av seks måneder i 2016. I samme periode har de plukket opp 6,3 tonn søppel . Et nytt prosjekt er på trappene i 2017 i regi av Norges dykkerforbund hvor også Drøbak Undervannsklubb er medlem. Vi takker Drøbak undervannsklubb for en spennende reise under havflaten, for en spennende film fra havets dyp og for innsatsen de gjør for miljøet i havet.
Etter hovedinnleggene lyttet vi til refleksjoner fra Eva Andersssen (H), Linda Bystrøm ( MDG) og Kjell Engebretsen ( Ap).
Eva Anderssen utfordret etablerte tenkemåter og understreket at den oppvoksende slekt er meget miljøbevisste, Linda Bystrøm fokuserte på betydningen av lederskap, engasjement , ansvar, frivillighet og samarbeid, mens Kjell Engebretsen oppfordret til folkelig engasjement og understreket betydningen av ” ringvirkninger”. Det naboen gjør av positive miljøtiltak smitter over på omgivelsene, sa han.

Bente Bjerknes