Førstekandidat på Akershus KrFs stortingsvalgliste Ingunn Ulfsten besøkte Nesodden kommune

8. Mars besøkte Ingunn Ulfsten Nesodden kommune. Med seg hadde hun Henning Korsmoe og Bente Bjerknes.

Etter et hyggelig møte med ordfører Nina Sandberg møtte delegasjonen barneverntjenesten i kommunen. De fikk en interessant orientering om kommunens LOS prosjekt, som handler om å forebygge at barn og ungdom av ulike grunner faller ut av skolen.

Nesodden kommune er en foregangskommune hva gjelder å arbeide for bedre kommunikasjon mellom ungdom og foreldre/ foresatte. De skal for tredje gang gjennomfører kurset » Hold meg- slipp meg»- som nettopp tar for seg hvordan styrke båndene mellom foreldre og ungdom i en fase hvor ungdom både trenger handlingsrom og en trygg base å vende tilbake til.

Gjennom hele dagen delte delegasjonen ut » røde knapper» til dem de møtte på sin vei. » Rød knapp dag» ble avsluttet ved at de delte ut Sanitetsforeningens knapper til båtreisende på Tangen brygge.

En spennende og hyggelig dag.

Bente Bjerknes, Frogn KrF