Globale utfordringer – lokale forpliktelser

Klimaendringene påvirker oss alle. I desember 2015 signerte Norge Paris-avtalen som forplikter stater til å ta ansvar, men hvordan påvirkes vi her i lokalmiljøet? Hva kan vi gjøre for å håndtere disse utfordringene?
Frogn KrF inviterer til et spennende miniseminar i Fraunar. Vi har samlet et dyktig og variert panel som vil innlede om globale og lokale utfordringer knyttet til klima. Deretter åpnes det for spørsmål og diskusjon med lokalpolitikere og publikum.
Sted: Frogn Rådhus, Rådhusveien 6, 1443 Drøbak
Dato: 15. mars kl. 18:00.

Sr. Katarina Pajchel, førsteamanuensis med spesialisering innen eksperimentell partikkelfysikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, vil innlede om dagens globale miljøutfordringer og hvordan alle mennesker av god vilje kan bidra til å arbeide for et bedre miljø.
Otto Schacht, enhetsleder miljø, idrett og kommunalteknikk i Frogn kommune, orienterer om vannsituasjonen for innbyggerne i Frogn. Hvordan kan kommunen nå sine mål om god, sikker og forsvarlig vannforsyning for alle borgere i Frogn?
Tor Oppegård, leder i Drøbak undervannsklubb, gir oss et innblikk og viser film/ bilder om livet under havflaten. Hva skjer egentlig i Oslofjorden, rett utenfor stuedøren vår?