Oscarsborgfergen

KrF har på ulike måter engasjert seg sterkt  for at Oscarsborgbåten gjenopptar regelmessige anløp mellom Oscarsborg og Sjøtorget, og ikke bare til Sundbrygga slik det har vært i perioden Sjøtorget har vært stengt.

 ” Vi er nær en god løsning” uttalte Forsvarsbygg V/ Thorbjørn Holth til Amta 15. Januar. Videre sa han at Forsvarsbygg vil “presentere en kabal de aller fleste kan stille seg bak”.

I ettertid har ulike aktører vært på banen og uttrykt hvor viktig det er at Oscarsborgbåten som tidligere har jevnlige anløp på Sjøtorget gjennom sommersesongen.

Det er mange grunner til at dette er viktig.

Jeg vil spesielt løfte frem betydningen dette vil ha for de næringsdrivende både i Drøbak og på Oscarsborg.

I Drøbak er det dårlig med parkeringsplasser, på Husvik er det enda dårligere. Når turistbussene stopper for å slippe av passasjerer ved Sundbrygga skapes en uoversiktlig og trafikkfarlig situasjon for både gående og kjørende.

Ut i fra et miljøperspektiv er det viktig å legge til rette slik at besøkende til/fra Oscarsborg med letthet kan reise med offentlig kommunikasjon, som båt eller buss. Som aktiv sanger i Oscarsborgoperaen har jeg mang en gang opplevd sangere som må beinfly fra Sundbrygga til bussholdeplassen i sentrum for å rekke bussen til/ fra Oslo. 

Turen fra Drøbak torg til Sundbrygga er en 10-15 minutters spasertur. Det er i og for seg ikke så langt, men langt nok til at mange dropper besøket på Borgen, selv om de er i Drøbak.

Nå venter vi spent på konklusjonen fra Thorbjørn Holth og Forsvarsbygg. 

For å fortsette å utvikle Oscarsborg som kulturelt fyrtårn er det avgjørende med god og forutsigbar infrastruktur. Båten fra Sjøtorget er en essensiell del av denne infrastrukturen.

Vi håper Forsvarsbygg ser de betydelige synergieffekter som en god fergeforbindelse mellom Oscarsborg og Drøbak sentrum bidrar til og at ikke budsjetter fra år til år hindrer Forsvarsbygg i å tenke langsiktig og samfunnsstrategisk.

Bente Bjerknes

Frogn KrF