Frogn får skryt fra Krise- og incestsenteret i Follo

Artikkelen er lånt fra amta.no, og forfatteren er Ole Jonny Johansen.

Krise- og incestsenteret i Follo satser i 2017 bredt for å forebygge vold og overgrep mot barn under 18 år.

Med seg på laget har krise- og incestsenteret, med base i Ås, helsesøstre, og skole- og barnehageansatte i alle Follo-kommuner.

Les også: Krissenter med godt rykte

Tilbudt opplæring

Leder for Krise- og incestsenteret i Follo, Anne Odenmarck, er stolt av den jobben som nå er gjort med å forebygge vold og overgrep overfor barn. Og med barn regner hun alle under 18 år.

– Vi har tilbudt helsesøstre, og skole- og barnehageansatte, opplæring i å snakke med barn når det gjelder vold og overgrep. Vi mener det er disse yrkesgruppene som er blant de nærmeste til å oppdage om barnet ikke har det så greit. At det kanskje er blitt utsatt for vold eller overgrep, sier Odenmarck.

Frogn er best

Odenmarck forteller til Akershus Amtstidende at veldig mange har takket ja til å ta imot den opplæringen krise-og incestsenteret har tilbudt.

– Og jeg må få skryte av Frogn kommune. De er best i klassen til å ta imot tilbudet om opplæring som vi gir.

– Hvilke klassetrinn retter Krise- og incestsenteret i Follo seg mot?

– Det har til nå vært 6.-klassingene. Men nå utvider vi dette til også å gjelde 4.-klassingene. Skoler, barnehager og helsesøstre har fått, og vil få besøk av vårt team på seks personer som skal reise rundt å snakke om vold og overgrep mot barn, forteller Anne Odenmarck.

Odenmarck legger til at Krise- og incestsenteret i Follo har omorganisert, og på den måten klart å etablere det omtalte teamet.

– De som sitter i teamet kan også ta imot besøk for samtaler her ved krise- og incestsenteret, sier Odenmarck.

Forebygging viktig

Anne Odenmark sier at noe av det viktigste man kan gjøre når det gjelder vold og overgrep

mot barn, er å forebygge.

– Barna vi snakker med må bli trygge på situasjonen. Vi vet i dag også hvilke påvirkning barn utsettes for når det gjelder alle de nye sosiale kanalene som har dukket opp. Og vi vet at barn som blir utsatt for vold blir syke av det.

Nytt tilbud i Follo

I flere år har Krise- og incestsenteret arbeidet for å få etablert et Alternativ til vold tilbud i Follo. ATV er et godt etablert behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier.

I 2016 har samarbeid med alle kommunene om etablering av tilbudet resultert i at kommunestyrene nå har vurdert et forslag om etablering fra 1. juli 2017.

ATV er det eldste europeiske spesialiserte behandlingstilbudet til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier. Odenmark sier at dette tilbudet skal etableres i Ski.

– Vi er nå nærmere en løsning en noen gang etter at KrF på Stortinget fikk flertall for å øke tilskuddet til ATV i statsbudsjettet for 2017. Det betyr lavere kostnader for kommunene i Follo forteller Anne Odenmarck.

Skryt til Frogn-politiker

Lederen for Krise- og incestsenteret i Follo, benytter for øvrig anledningen til å skyte litt av Frogn-politiker Bente Bjerknes.

– Jeg har lyst til å gi Bente Bjerknes (Kr.F.) i Frogn litt skryt. Hun er styreleder ved Krise- og incestsenteret i Follo, og har stått på for at «Alternativ til vold» skal komme opp å stå.

– Hva med overgriperne. De som utsetter barna for vold og overgrep?

– ATV kan gi disse et tilbud om terapi. Samtidig som de som er utsatt for vold og overgrep også kan få et behandlingstilbud. I dag vet vi at mange voksne voldsutøvere selv har blitt utsatt for vold og overgrep i barndommen. Vi vet også at mange barn utsatt for vold og overgrep blir syke som voksne. Det får alvorlige konsekvenser for dem som opplever vold hjemme, sier Anne Odenmarck.