Æres den som æres bør!

En by må bygges for begge hjernehalvdeler, både den nostalgiske og den rasjonelle, sa arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn under et folkemøte i Drøbak kino i 2014.

Den målsettingen er gjennomført ved ombyggingen av Torget 1, og det var ikke med hjelp av Frogn KrF sine stemmer. Frogn Krf har nok i ettertid sett at vi var vel mye opptatt av nostalgidelen, og litt for lite av den rasjonelle delen. De to delene er ikke alltid like enkle å balansere.

Vi erkjenner nå at vi burde ha støttet tiltaket deres for å gjøre sitt hus funksjonelt til nåtidens bruk, for resultatet er blitt riktig så fint. Nå er det klart for å huse flere arbeidsplasser i Drøbak sentrum. Gratulerer Rolf Midtgarden!

Det er viktig å ha en god men fornuftig tankegang i balansen mellom å skulle bevare, og samtidig gjøre bygninger funksjonelle etter dagens standard. I sentrum finner vi mange gode eksempler på at dette ivaretas; Frelsesarmeen har fått et flott og praktisk hus, hvor det fortsatt jobbes med å gjøre det enda bedre tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Nederst i Storgata 37 har eierne gjennom år restaurert med betydelig egeninnsats. Dette er et hus som både rommer bolig og næring(Balkan og dyrlege) Likeledes i Kirkegaten 4, fantastisk innsats!

Vi «bøyer oss i hatten» for den innsats og tålmodighet gårdeiere i Drøbak sentrum legger for dagen ! Frogn krf vil fortsatt arbeide for at det skal komme en plan som ikke bare er en verneplan, men som fremmer utvikling i gamle Drøbak.

Merethe Solberg, Frogn KrF