Rådmannen gjør jobben sin – nå er det politikernes tur.

Frogn kommune har vedtatt betydelige investeringer. En av de største er etableringen av Drøbakbadet, med en foreløpig investeringsramme på 238 mill. KrF frykter at det blir et krevende prosjekt å få driften av badeanlegget til å gå i null. Helsebygget på Ullerud reiser seg, og bygging av omsorgsboliger står for tur.

Det er rådmannens plikt å utfordre kommunestyret på hvordan vi på ulike måter kan sørge for at utgifter og inntekter balanserer i henhold til kommunestyrets vedtak.

Et av rådmannen forslag er å legge ned Dal skole. Dette skjer samtidig med at kommuneplanen for Nordre Frogn er lagt ut på høring.

Kommunedelplan

Kommunedelplanen har som målsetting å videreutvikle Nordre Frogn med utgangspunkt i Dal og Dal skole for å sikre et godt undervisningstilbud, for å bedre kollektivtilbudet og sikre et aktivt foreningsliv. Det handler om å bevare de gode kvalitetene som skapes i et lite bygdesamfunn. Det kan synes som om rådmannen har glemt noe vesentlig: Man kan ikke nedlegge det man skal videreutvikle.

Økonomi- og andre verdier

Vi erkjenner at økonomi er viktig, men det kan ikke være det eneste som teller. Ja, det er grisgrendt her i Nordre Frogn, men fortsatt kan vi tusle over til naboen for å be om en tjeneste, fortsatt kan ungene leke pol’ti og røver rett opp i skauen, mens elgen spiser epler i hagen. På skolen er det livlig aktivitet med engasjerte lærere og foreldre. De aller fleste ungene trives i et trygt og nært lokalsamfunn, hvor skolen er selve navet. Skaubygda støtteforening har jevnlige møter på skolen, mens Skaubygda idrettsforening har fine klubblokaler ved Dalbanen. Dessuten bor vi en halv time unna Sentralbanestasjonen og Operaen i landets hovedstad og et lite kvarter med bil til kommunens sentrum.

Vi bor faktisk i det sentrale østlandsområdet, med kort vei til det aller meste.

 Drahjelp.

Alt dette, og mye mer trenger vi drahjelp til å markedsføre, slik at barnefamilier får lyst til å slå seg ned i vår del av kommunen.

Et kriterium som barnefamilier vurderer som viktig, er at det finnes skoletilbud i nærområdet. Derfor er rådmannens forslag om å legge ned Dal skole kortsiktig, og det vil bidra til at nettopp barnefamilier ikke vil bosette seg i Nordre Frogn- stikk i strid med kommunedelplanens målsetting.

Ingen barnefamilier vil flytte til et område hvor ungene skal fraktes med buss fra Dal, forbi Heer og ned til Drøbak. Dette håper jeg at et samlet kommunestyre vil erkjenne.

Saken har vært oppe til drøfting i HOOK. Her avgjorde flertallet at man skulle vurdere nedleggelse av Dal skole, med den forutsetning at skolen kan gjenåpnes igjen når det er nok barn til å fylle den igjen.

Slik fungerer det dessverre ikke. En nedleggelse av Dal skole vil tvert i mot sørge for at svært få – om noen- barnefamilier vil velge å flytte til Nordre Frogn. Dertil er skole i nærmiljøet for viktig.

Dersom Frogns politikere mener noe med å satse på Nordre Frogn har de bare et valg: Behold Dal skole og legg til rette for en forbedret infrastruktur. Markedsfør Nordre Frogn som et godt sted å vokse opp. Det er jeg sikker på at ungene på Dal skole kan skrive under på.

Bente Bjerknes,

Frogn KrF