Om «å kappe land»

Blylaget Vel har bedt kommunestyrene i Nesodden og Frogn om å vurdere grensejustering med ønske om at deler av Blylaget skal bli en del av Nesodden. Dette er et legitimt ønske.

Vedtak i Nesoddens formannskap har imidlertid vedtatt å utrede om store deler av nåværende Frogn skal overføres til Nesodden. Dette har de gjort uten kjent kontakt med Frogn kommunes ledelse og uten en nærmere vurdering av hvilke kriterier som skal legges til grunn for en evt. Arealavgivelsen.

I Frogn har vi vedtatt å vurdere » grensejustering». Inndelingsloven er uklar og definerer grensejustering / arealavgivelsen med bakgrunn i folketallet. Oslo kommune beskriver grensejustering som justering av  områder mindre enn 50m2, mens områder større enn dette beskrives som arealavgivelse.

Frogn KrF mener det forut for en evt. Grensejustering er nødvendig med tydelige gjennomdrøftinger og avklaringer av kriteriene  som skal legges til grunn. Videre mener vi uansett at det er nødvendig å avvente mulig grensejustering til Stortinget har gjort endelig vedtak om kommunestruktur. Dette skjer ventelig våren 2017.

Bente Bjerknes

Frogn KrF