Takk til Frognmarkas venner!

I disse dager inviterer Rådmannen til Temadiskusjon om tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø.

Jo mer jeg leser, jo mer imponert blir jeg over innsatsen og engasjementet til Frognmarkas venner.  Forslagene de fremmer er et glitrende eksempel på hvordan kommune og frivillighet kan gå hånd i hånd. Kommunen dekker faktiske utgifter til utstyr og materiell, mens Frognmarkas venner gjør en durabelig frivillig innsats.

Et lite regnestykke forteller meg at Frognmarkas venner er klare for å legge ned en dugnadsinnsats på mer enn 900 timer. Det er intet mindre enn imponerende. Vi kommer til å se medlemmene rydde stier og løyper, utbedre klopper og kart. Parkeringsplasser skal utvides og nye stier merkes. De ser kommunen i en helhet og legger ned arbeid i nord og sør.

Frognmarkas venner ber om kommunal hjelp til å gjøre avtaler med grunneierne der dette er nødvendig. Det ansvaret bør kommunen ta, slik at organisasjonen kan gjøre det de er aller best på- legge til rette slik at flest mulig av Frogningene kan glede seg over våre vakre naturområder.

Heia sier jeg, og tusen takk!!

Bente Bjerknes,

Frogn KrF