Forespørsel til Formannskapsmøte 8. Juni 2016: “Skoletilbud til unge talenter”.

En meget talentfull ung musiker fra Frogn, med stemme som hovedinstrument, har fått tilsagn om plass ved Majorstuen skole, på linjen ” musikk”. Tilbudet ved Majorstuen skole er et samarbeid mellom Oslo musikk og kulturskole, Barrat Dues musikkinstitutt og Norges musikkhøyskole. Tilbudet som gis er unikt og tilbys kun til de aller fremste talentene innen klassisk musikk.

Tilbud om plass får man etter intervju og prøve sang/spill, og bare dersom hjemkommunene kan stille såkalt gjesteelevsgaranti. Dersom ikke Frogn kommune gir en slik garanti vil eleven ikke kunne motta plassen. Alternativet er at eleven må flytte til en kommune som stiller slik garanti.

Det er altså ikke mulig å ta imot plassen under forutsetning av at foreldre ( eller andre) stiller garanti.

Jeg er kjent med at Mathis Manger Winther har søkt kommunen om gjesteelevsgaranti og fått avslag.

På Nesodden verserer en tilsvarende sak. Heldigvis har Nesoddens ordfører, i følge Aftenposten, sagt at hun vil ta tak i saken til beste for eleven.

Frogn kommune liker å kalle seg ” kulturkommune”, og vi har et spesielt fokus på klassisk musikk, blant annet gjennom sommerkonsertene og Ad Astra. Kulturskolen er et godt fungerende tilbud, som nettopp makter å få frem de gode talenter.

Undervisningsloven slår fast at alle elever har rett på tilpasset undervisning. Skal dette ha mening, må det gjelde alle, ikke bare de som av ulike grunner har utfordringer. Også de med et særskilt talent må kunne håpe på tilrettelegging for utvikling av deres potensiale.

Det hører også med til historien at barn bosatt i Oslo kommune får denne muligheten. Det kan oppleves urettferdig at dette tilbudet kun skal være for elever bosatt i Oslo, og ikke for Frogn elever, ca. 35 min. Kjøretur unna.

KrF er for likhetsskolen, men vi mener at man i særskilte tilfeller må kunne vurdere og utøve skjønn til beste for den enkelte elev.

Vi vil be om formannskapets tilslutning til å be rådmannen snarest mulig å vurdere saken på nytt i den hensikt å tilby Mathis Manger Winther gjeste- elevgaranti ved Majorstuen skole, musikk fra og med skoleåret 2016/2017.

Jeg er kjent med at skolen holder plassen åpen for Mathis Manger Winther i påvente av politisk behandling.

Bente Bjerknes, Frogn KrF