Et håndslag til frivilligheten

Frogn har et mangfold av ulike aktører som på  hver sin måte bidrar til fellesskap, kreativitet og god folkehelse.

Mange frivillige lag og foreninger har begrensede økonomiske ressurser. Aktivitetene dekkes primært gjennom medlemskontingent. Det koster penger å leie inn en god dirigent eller instruktør, det koster penger å leie lys og lydutstyr og ikke minst, utgangspunktet er at det legges ned et betydelig antall dugnadstimer av frivillige for å drifte de ulike frivillige organisasjonene. De aller færreste frivillige organisasjoner har ansatte.

Det er en overordnet politisk målsetting å styrke og legge til rette for frivilligheten i Frogn.

I disse dager legger rådmannen frem et forslag om at frivillige lag og foreninger skal betale leie for bruk av kommunens lokaler. Riktignok legger rådmannen seg på et moderat nivå, kr. 500 pr. gang og med en maksimumspris for hver sesong på kr. 5000. For mindre frivillige organisasjoner kan rådmannens forslag allikevel bety avvikling av tilbudet.

Kommunestyret i Frogn har nylig vedtatt at serveringssteder i Drøbak sentrum kan låne kommunal grunn til sine uteserveringer. På samme måten ønsker vi at frivillige lag og foreninger skal få låne kommunens lokaler vederlagsfritt.

Gratis lokaler til frivilligheten er et viktig håndslag til alle dem der ute som bidrar til å skape et levende, kreativt og frodig Frogn.

Som rykende fersk politiker i 1999 i HOOK var dette min aller første kampsak- som KrF vant.

Den gangen ble det et solid flertall for fortsatt gratis utlån av lokaler til frivillige lag og foreninger.

Slik ønsker Frogn KrF at det fortsatt skal være, i det vi slutter oss til både generalsekretæren i  Frivillighet Norge og vår egen helseminister.

–Å synge i kor er først og fremst lærerikt og morsomt, men også bra for helsa! All deltakelse i foreningsliv er folkehelsefremmende. Det forebygger ensomhet, holder folk i aktivitet, gir læring og glede, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.

– God helse er ikke nødvendigvis fravær av sykdom. Det handler like mye om å mestre livet. Frivillige organisasjoner fremmer aktivitet, trivsel og tilhørighet. Det er mange frivillige organisasjoner som bidrar i folkehelsearbeidet, men som ikke har folkehelse som uttalt mål. Vi ønsker å trekke flere gode krefter inne i folkehelsearbeidet og legge bedre til rette for samarbeid mellom frivilligheten og myndighetene, sier helseminister Høie.

Fortatt gratis utlån av kommunens lokaler til frivilligheten er et særdeles viktig bidrag for å fremme helse, aktivitet, trivsel og tilhørighet i Frognsamfunnet.

Bente Bjerknes

Frogn KrF