Årsmøte i Frogn KrF – respekt og omsorg for hvert enkelt menneske

” Vi ønsker at KrF skal være en tydelig stemme med fokus på respekt for menneskeverdet og det enkelte menneske,” sier nyvalgt lokallagsleder Merethe Solberg. Hun overtar stafettpinnen etter Bente Bjerknes, som har vært både lokallagsleder og gruppeleder i flere perioder.

” En deling av funksjonene gir mulighet til enda mer fokus, både på å bygge organisasjon og til å fordype seg i politiske saker ” sier hun.

I vakre omgivelser på Galleri Vera avholdt Frogn KrF årsmøte sist uke.

Interessante drøftinger og kreative innspill preget debatten om det Frogn KrF mener er noen av de viktigste utfordringene Frogn står overfor – blant annet kommunereformen, kommunedelplan i Nordre Frogn og viktigheten av å ivareta Frogns natur og friluftsområder.

“Det skal gjøres krevende vurderinger mellom viktige samfunnsverdier – mellom vern og vekst og mellom verdier som får konsekvenser for enkeltmennesker”, sier Bjerknes.

Større engasjement

Gode innspill kom også med tanke på større engasjement blant medlemmene. Frogn KrF er et lite, men aktivt og synlig lokallag.

“Vi ønsker oss enda større aktivitet blant medlemmene våre. Gruppemøtene våre er preget av åpne og gode debatter i en respektfullt og ofte humoristisk tone , og flere medlemmer ønskes velkommen til å delta”, avslutter Solberg.

Frogn KrFs nye styre består av:

Leder : Merethe Solberg

Nestleder: Bente Bjerknes

Styremedlem: Tonje Marken

Styremedlem: Sigbjørn Kvistad

Styremedlem: Gunnar Bjerknes-Haugen

Vara : Vera Olsnes

Vara: Margareth Sebesta

Vara: Leif A. Andersen

I tillegg ble Jan Solberg gjenvalgt som WEB-ansvarlig og Øivind Berger som revisor.